Jak w praktyce wygląda likwidacja szkód komunikacyjnych?

Jak w praktyce wygląda likwidacja szkód komunikacyjnych?

Bez względu na to, czy wypowiadamy się sceptycznie na temat naszych umiejętności za kierownicą, czy też uważamy, że na drodze nie mamy sobie równych, zwykle nie chcemy brać udziału w jakimkolwiek zdarzeniu drogowym nawet, jeśli wina nie leżałaby po naszej stronie. Co jednak zrobić, jeśli sytuacja taka miała już miejsce, a do tego nasze auto ucierpiało? W większości przypadków możemy wówczas liczyć na pokrycie wyrządzonych nam szkód, choć musimy wiedzieć, na którą z dostępnych opcji najlepiej jest się nam zdecydować.

Kosztorysowa likwidacja szkody

Likwidacja szkód komunikacyjnych metodą kosztorysową bazuje na informacjach o tym, jaki ma być zakres naprawy i w jaki sposób będzie ona wykonana. Kosztorys możemy sporządzić we własnym zakresie, możemy jednak również oprzeć się na tym, jaki wykonał pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, odszkodowanie bazujące na tej metodzie musi być wypłacone bez względu na to, czy naprawa została rzeczywiście wykonana, czy też nie. Klient zakładu ubezpieczeń otrzymuje pieniądze na swoje konto i de facto wydatkuje je zgodnie z własnym uznaniem.

Bezgotówkowa likwidacja szkody

Nawet, jeśli metoda kosztorysowa jawi się czasem jako kusząca ze względu na możliwość otrzymania pieniędzy bezpośrednio na konto, poszkodowani zwykle mają do niej spore zastrzeżenia. W ich opinii, jeśli samochód ma być rzeczywiście naprawiony, znacznie lepszą opcją jest rozliczenie bezgotówkowe. I w tym wypadku możemy mieć do czynienia z procedurami różniącymi się nieco w zależności od treści umowy z ubezpieczycielem. Co do zasady jednak, klient, który decyduje się na korzystanie z niej oddaje samochód do warsztatu, a potem nie interesuje się już tym, jak przebiegają formalności. Gdy pojazd jest już gotowy, a szkoda usunięta – poszkodowany jest informowany o tym, że może go odebrać, odszkodowanie zaś jest przekazane nie jemu samemu ale wprost na rachunek bankowy serwisu, który zajmował się autem. Rozwiązanie takie z pewnością jest mniej kłopotliwe i nie tak stresujące jak metoda kosztorysowa.

Więcej tutaj: https://www.autoreduta.pl/likwidacja-szkod-komunikacyjnych

Dodaj komentarz