Krótka charakterystyka i zalety tablic interaktywnych

Różnego rodzaju programy multimedialne sprawiają, że nauczanie staje się coraz bardziej efektywne. Problemem polskich szkół jest jednak utrudniony dostęp do stanowisk komputerowych i pracowni komputerowej. Na lekcjach informatyki uczniowie mają do swojej dyspozycji mniejszą lub większą liczbę komputerów. Jednak co z innymi przedmiotami?

Powierzchnie magazynowe i biurowe

Przy wynajmie powierzchni biurowych ważne może być także to czy w budynku najemca będzie miał dostęp do powierzchni magazynowych. Są one zwykle dopasowywane do zapotrzebowania najemców. I tak w przypadku większości firm w takich pomieszczeniach magazynowana będzie dokumentacja, co zwykle nie wymaga jakiś specjalnych warunków które powinny być spełniane przez takie pomieszczenia, dotyczy to zarówno […]

Powierzchnie biurowe i magazynowe

Wraz z powierzchnią biurową, najemcy mogą oczekiwać innych, odstępnych w biurowcach powierzchni, które nie jako mogą im przysługiwać wraz z wynajmowaną powierzchnią biurową. Po pierwsze są to pomieszczenia socjalne głównie dla pracowników, ale często także i dla klientów, którzy w biurze będą obsługiwani. Bez dostępu do pomieszczeń socjalnych ciężko jest sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie biura. […]