Rozwój osobisty? Potrzebny szkoleniowiec

Rozwój osobisty? Potrzebny szkoleniowiecNasi rodzice lub dziadkowie pamiętają takie czasy, kiedy spędzało się całe życie zawodowe w jednym miejscu pracy. Jedni sobie to chwalili, dla innych było to koniecznością. Obecnie wielu pracowników nie wiąże swojej kariery zawodowej z jednym miejscem lub stanowiskiem pracy aż do emerytury. Po części wymusza to rynek pracy, ale w dużej mierze związane jest to także ze zmianą stosunku pracownika wobec pracy zawodowej.

Szukamy idealnej pracy

Bardzo często osoby mające dobrze płatne prace decydują się na jej zmianę po kilku lub nawet kilkunastu latach pracy na danym stanowisku. Coraz częściej chcemy, aby praca była nie tylko konieczności, ale i przyjemnością, miejscem, gdzie można się po prostu realizować, rozwijać, spełniać.

Dużą rolę odgrywa w tej mentalnej przemianie szkolenie trenerskie, prowadzone przez coacha – trenera rozwoju osobistego.

Trener rozwoju osobistego to zawód ogromnie popularny na zachodzie (szczególnie w Stanach Zjednoczonych). Również w Polsce staje się coraz popularniejszy. Widać to na przykładzie ogłoszeń w sieci, gdzie (jak grzyby po deszczu) wyrastają oferty firm zajmujący się rozwojem osobistym.

Rola trenera

Coach, trener zajmuje się inspirowanie innych do pozytywnych zmian. Tych związanych z pracą zawodową i doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych, jak i tych które wynikają z aktywności, działań pozazawodowych, na przykład rodzinnych. Trener rozwoju zajmuje się także relacjami społecznymi, grupowymi, czy między partnerami. Z reguły zajęcia, spotkania z trenerem adresowane są do osób, które nastawione są na własny rozwój, takich które chcą wzmocnić i rozszerzyć posiadane kompetencje, które wierzą w pozytywne zmiany i rozwój. Podstawowym napędem działania w relacji coach-kilent jest wiara w to, że każdy człowiek może osiągnąć sukces bez względu na okoliczności. Trener nigdy nie podaje gotowych recept, ale razem z pacjentem przechodzi proces, który ma tego ostatniego doprowadzić do sukcesu: osobistego bądź zawodowego, bo każdy człowiek jest zdolny do samorealizacji i rozwoju.

Dodaj komentarz